Veg Tech AB


Fler produkter och områden hos Veg Tech


Sedumtak från Veg Tech - miljövänligt och unikt till stora som små ytor.

sedumtak, gröna tak, green roof

Veg Techs säkra system för gröna tak!

Takvegetation används på en mängd olika tak- och bjälklagstyper och på byggnader av varierande slag och finns representerade i hela Norden.

I över 20 år har Veg Tech odlat växtmattor från egna odlingar i Småland med svenska växter.
Den vanligaste typen av takvegetation är sk sedumtak. Sedum är det latinska samlingsnamnet för en mängd olika fetknopps- och fetbladsarter. Tillsammans med mossor är dessa perfekta att utnyttja på takytor.

Veg Techs system för takvegetation baseras på lättskött och torktålig vegetation som ger uppbyggnader med minimal bygghöjd och vikt.

Entreprenadtjänster
Vi erbjuder entreprenadtjänster i anlutning till alla våra produkter och system. Våra montörer har lång erfarenhet av exempelvis takvegetation, fasadvegetation, dammbyggnation och planteringsarbeten.

Fördelar med takvegetation
Takvegetation kan ha en viktig roll för att hantera dagvatten, skydda tätskikt på tak, minska värmeinstrålning, binda partiklar, minska buller. Dessutom ger det klara estetiska fördelar.

 

takvegetation, sedumtak, gröntak, gröna tak, torvtak, levande tak, green roof

Läs mer om sedumtak »
Läs mer om sedum-ört-grästak »

pdf Ladda ned produktblad om sedumtak »
pdf Ladda ned produktblad för sedum-ört-grästak »

Kontakta någon av våra rådgivare/säljare
för mer information »


Veg Techs katalog

Ny katalog ...
... med inspiration och
teknisk information.

Beställ här »


Sedumtak, torvtak, sedum, gröntak, gröna tak

Sedumtak, torvtak, sedum, gröntak, gröna tak, grästak, Takvegetation

Ängstak, Sedum-ört-gräs, takvegetation, sedumtak, gröntak, gröna tak, torvtak, levande tak, green roofVeg Tech AB   Fagerås    342 52 Vislanda    Tel 0472-363 00    Fax 0472-300 23    E-post: info@vegtech.se   
Webbsida: www.vegtech.se